1. نوشته هایی با برچسب مغز
ساخت تجهیزات نوین نوری برای بکارگیری تکنیک اپتوژنتیک در مطالعات مغز
با حمایت ستادتوسعه علوم و فناوری های شناختی محقق شد؛

ساخت و توسعه تجهیزات نوین نوری برای بکارگیری تکنیک اپتوژنتیک در مطالعات مغز با حمایت ستادتوسعه علوم و فناوری های شناختی درگروه “پیشران نوروفوتونیک “دانشگاه  شهید بهشتی محقق شد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با هدف توسعه فن آوری در حیطه مطالعات علوم شناختی، محققان پژوهشکده “لیزر و […]

قالب خبری