1. نوشته هایی با برچسب مدارس هوشمند
مدارس و جامعه آینده
مدارس هوشمند

کلید پیشرفت جوامع امروزی در دست آموزش و پرورش است. مدارس وشیوه های آموزشی رایج آن ها در آینده کودکان و نوجوانان تاثیراتی شگرف خواهند داشت .  امروز تمامی جوامع پیشرفته با حساسیتی صد چندان زیرساخت های آموزشی و نیازهای بخش آموزش و پرورش را پی می گیرند. مدارس امروز می بایست برای عصر اطلاعات […]

قالب خبری