1. نوشته هایی با برچسب مالیات
۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان صرف هزینه سلامت شهروندان شد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: از ابتدای اجرای قانون مالیات برارزش افزوده تا پایان مرداد سال 1397، رقمی معادل 14 هزار و 400 میلیارد تومان تحت عنوان مالیات سلامت به وزارت بهداشت به منظور هزینه سلامت شهروندان اختصاص یافته است.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از رسانه مالیاتی، سید کامل تقوی نژاد، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری گفت: در پنج ماه نخست امسال رقمی معادل دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان تحت عنوان مالیات سلامت از وصولی های بخش مالیات بر ارزش افزوده به سلامت شهروندان اختصاص یافته […]

قالب خبری