1. نوشته هایی با برچسب فرانیوزآنلاین
گروه رسانه ای فرانیوزآنلاین به سوگ درگذشت مدیر مسئول نشست
درگذشت عبدالرسول مبتهج مدیر مسئول گروه رسانه ای فرانیوزآنلاین

عبدالرسول مبتهج مدیر مسئول گروه رسانه ای فرانیوزآنلاین در شیراز چشم از جهان از عوارض ناشی از سرطان مغز استخوان فرو بست. از سوابق وی میتوان به: معاونت سرپرستی مجموعه رسانه ای همشهری در قارس مدیر مسئول و صاحب امتیاز دو هفته نامه فردا نیاز حضور در بخش خصوصی و عضویت اتاق بازرگانی ایران نامزدی شورای اسلامی […]

قالب خبری