1. نوشته هایی با برچسب شهر هوشمند
تشکیل ستاد هوشمند سازی شهر شیراز
شهردار شیراز خبر داد

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی شهرداری شیراز، مهندس حیدر اسکندرپور در این بازدید با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در تامین نیازهای خود به دو مولفه کیفیت و قیمت توجه ویژه دارد، عنوان کرد: قوانین مرتبط با تامین نیازهای شهری متناسب با دو موضوع قیمت و کیفیت ارائه خدمت یا کالا تنظیم می‌شود و صنایع […]

قالب خبری