1. نوشته هایی با برچسب سرمایه
5 نکته  درباره جذب سرمايه گذاري مؤثر در رشد شركت هاي نو پا
سرمایه گذاری خطر پذیر

  به گزارش فرانیوز آنلاین به نقل از دو هفته نامه فردا نیاز شركت هاي نو پا داراي  تعريف و خصوصيات ويژه اي هستند.در اين ميان علاوه بر نياز به طراحي هسته اوليه محصول ، خدمات قابل ارائه، ارزش پيشنهادي و يا تعريف مدل تجاري كه از اهميت ويژه اي برخوردار است ، نياز به […]

قالب خبری