1. نوشته هایی با برچسب داروی جدید زیستی
۳۰ داروی جدید زیستی تولید می‌کنیم
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی:

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی، گفت: یکی از برنامه ها و اولویت های ستاد تولید ۳۰ داروی جدید زیستی در کشور است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به توانایی جوانان […]

قالب خبری