1. نوشته هایی با برچسب تجارت
دستور مهم وزیر اقتصاد به رییس کل گمرک برای تسهیل در امور تجاری و تولیدی کشور
طی بخشنامه ای صادر شد

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در بخشنامه صادره از سوی دکتر مسعود کرباسیان خطاب به فرود عسگری، می خوانیم: با توجه به تخصیص ارز توسط دولت جهت کالاهای تولیدی و نظر به شرایط کنونی، تامین کالا برای واحدهای تولیدی می بایست از اولویت خاصی برخوردار باشد؛ لذا پیش اظهاری قبل از ورود […]

قالب خبری