رئیس مجلس شورای اسلامی :
تاریخ: 0:00 :: 1397/06/20
مشکلات کشور در حوزه استان فارس بررسی می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز به استان فارس سفر کرده است در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف سفر به این استان، اظهار داشت: به منظور بررسی وضعیت کشور در حوزه استان فارس و دریافت مشکلات به این استان سفر کرده‌ام. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ادامه سفر به استان فارس […]

رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز به استان فارس سفر کرده است در جمع خبرنگاران در خصوص اهداف سفر به این استان، اظهار داشت: به منظور بررسی وضعیت کشور در حوزه استان فارس و دریافت مشکلات به این استان سفر کرده‌ام.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ادامه سفر به استان فارس به شهرهای استهبان، نیریز و لار سفر می‌کنم، گفت: در طی جریان سفر به شهرهای استان فارس در جلسات شورای اداری با حضور مسئولین شرکت می‌کنم