معرفی کلید واژه های بورسی
تاریخ: 16:05 :: 1396/05/07
حدضرر چیست؟

حد ضرر محدوده ای از قیمت است که اگر رو به پایین شکسته شود عملا امیدی به ادامه روند صعودی نخواهد بود،از همین رو است که در بازار سرمایه به رعایت حدضرر معاملاتی تاکید بسیاری می شود. تعیین حدضرر کاملا به دیدگاه زمانی سرمایه گذار بستگی دارد. در فرصت های بعد روش های تعیین این […]

حد ضرر محدوده ای از قیمت است که اگر رو به پایین شکسته شود عملا امیدی به ادامه روند صعودی نخواهد بود،از همین رو است که در بازار سرمایه به رعایت حدضرر معاملاتی تاکید بسیاری می شود.
تعیین حدضرر کاملا به دیدگاه زمانی سرمایه گذار بستگی دارد.
در فرصت های بعد روش های تعیین این پارامتر بورسی را شفاف تر بررسی خواهیم کرد

برچسب ها: