صندوق سرمایه گذاری زیست فناوری معاونت علمی از تولیدات دانش در حوزه زیست فناوری حمایت می کند.
تاریخ: 23:36 :: 1397/06/09
حمایت ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی از تولیدات دانش در این حوزه

صندوق سرمایه گذاری زیست فناوری معاونت علمی از تولیدات دانش در حوزه زیست فناوری حمایت می کند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری از پایان نامه های دوره دکتری، مقالات، راه اندازی پژوهش سراها و تولیدات دانش حوزه زیست فناوری حمایت […]

صندوق سرمایه گذاری زیست فناوری معاونت علمی از تولیدات دانش در حوزه زیست فناوری حمایت می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری از پایان نامه های دوره دکتری، مقالات، راه اندازی پژوهش سراها و تولیدات دانش حوزه زیست فناوری حمایت می کند.
ستاد توسعه زیست فناوری با همکاری صندوق زیست فناوری به منظور تشویق دانشجویان دکتری از پایان نامه های تعیین شده گروه پژوهش، زیرساخت و توسعه فناوری باشد، حمایت می کند.
صندوق حمایت از سرمایه گذاری زیست فناوری توسط ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تاسیس شده و هدف از تشکیل این صندوق، تامین مالی به منظور حمایت از کسب و کارهای نوآورانه و مشارکت در پروژه های حوزه زیست فناوری و رفع موانع و مشکلات پیش روی شرکت ها در مسیر تجاری سازی و تولید محصولات زیستی و ارتقای سطح کشور در این حوزه است.