سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در اطلاعیه ای اعلام کرد : دانشجویان متقاضی ارز می توانند از چهارم تا نهم شهریورماه، درخواست های خود را در سامانه نشا ثبت کنند.
تاریخ: 0:24 :: 1397/06/05
اطلاعیه سازمان امور دانشجویان در خصوص پرداخت ارز دانشجویی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در اطلاعیه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم آمده است: کلیه دانشجویان واجد شرایط متقاضی ارز دانشجویی چنانچه تاکنون موفق به تکمیل فرم های درخواست ارز برای بازه زمانی ۰۱/‏۰۱/‏۹۷‬ لغایت ۹۷/۶/۳۱ در سامانه نشا نشده اند، صرفاً از تاریخ ۰۴/‏۰۶/‏۹۷‬ تا ۰۹/‏۰۶/‏۹۷‬ می توانند فرم های لازم […]

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در اطلاعیه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم آمده است: کلیه دانشجویان واجد شرایط متقاضی ارز دانشجویی چنانچه تاکنون موفق به تکمیل فرم های درخواست ارز برای بازه زمانی ۰۱/‏۰۱/‏۹۷‬ لغایت ۹۷/۶/۳۱ در سامانه نشا نشده اند، صرفاً از تاریخ ۰۴/‏۰۶/‏۹۷‬ تا ۰۹/‏۰۶/‏۹۷‬ می توانند فرم های لازم به همراه مدارک مورد نیاز را تکمیل و در سامانه نشا بارگذاری نمایند.

بدیهی است بعد از تاریخ فوق الذکر هیچ گونه بارگذاری در سامانه نشا برای بازه زمانی مورد اشاره مجاز نخواهد بود.