مدل كسب و كار
تاریخ: 15:50 :: 1396/05/07
نقش انتخاب مدل كسب و كار در رشد بنگاه هاي اقتصادي نو پا و دانش بنيان

به گزارش فرانیوز آنلاین يكي از عوامل رشد شركت ها شناخت صحيح از بازار هدف ، پتانسيل هاي خدمات و محصولات قابل ارائه ، توان رقابتي و يافتن نقاط ضعف و قوت محصولات در مقايسه با رقبا ميباشد. درك درست از عوامل مطرح شده تأثير بسزايي بر كسب درامدهاي شركت ها دارد، شركت هاي نو […]

به گزارش فرانیوز آنلاین يكي از عوامل رشد شركت ها شناخت صحيح از بازار هدف ، پتانسيل هاي خدمات و محصولات قابل ارائه ، توان رقابتي و يافتن نقاط ضعف و قوت محصولات در مقايسه با رقبا ميباشد. درك درست از عوامل مطرح شده تأثير بسزايي بر كسب درامدهاي شركت ها دارد، شركت هاي نو پا و دانش بنيان نيز از اين قاعده مستثني نيستند. در اين شركتها بعلت وجود منابع محدود مالي، زماني و انساني، نياز به درك صحيح و اطمينان نسبي از كسب درامد از محصولات بيشتر از شركت هاي بزرگتر و در حال فعاليت احساس ميشود.

يكي از قدم هاي مهم براي رسيدن به شناخت كافي از عوامل مطرح شده انتخاب مدل كسب و كار مناسب و سرمايه گذاري زماني بر روي بهبود و تكميل مدل كسب و كار چنين بنگاه هايي ميباشد.

بدين منظور شناخت صحيح از مفهوم مدل كسب و كار و انواع ان ميتواند نقش بسزايي در انتخاب مدل مناسب با ظرفيت هاي محصول قابل ارائه در بنگاه هاي نوپا و دانش بنيان ايفا كند.
بعبارت ساده مدل كسب و كار به روشي اطلاق مي شود كه فعاليت تجاري بنگاه هاي اقتصادي بر مبناي آن شكل گرفته و با تضمين كسب درامد باعث بقاي شركت و رشد آن ميشود. يكي از مفاهيم اصلي قابل توجه در مدل كسب و كار ، ارزش ارائه شده و قابل تمايز محصول تعريف شده به مشتري ميباشد. ارزش پيشنهادي ضامن كسب درامد شركت به واسطه فروش محصولات و خدمات قابل ارائه به مشتريان مي باشد. در تكميل مدل كسب و كار علاوه بر موارد مطرح شده بايستي عواملي همچون منابع در دسترس، شركاي كليدي ، نياز مشتري ، هزينه و زنجيره ارتباطي فروش براي اگاهي از امكان سنجي موفقيت پروژه تعريف شده در نظر گرفته شود.

مدل هاي كسب و كار در نحوه تعريف ارزش پيشنهادي و همچنين راه هاي كسب درامد داراي انواع مختلفي هستند كه پر كاربرد ترين ويژگي هاي ان به طور خلاصه در موارد زير مطرح ميشوند:

١) مدل هاي واسط: در چنين مدل هاي كسب و كار مبنا بر ارائه خدمات براي وصل كردن مشتري به فروشنده مي باشد . مثال بسيار رايجي براي درك اين مفهوم بنگاه هاي معاملات ملكي است كه با ربط دادن مشتري و فروشنده درصدي را به عنوان كارمزد فروش دريافت مي كنند. كسب و كار هايي همانند فروشگاه هاي مجازي نيز محصولات فروشندگان را در قبال كارمزد تراكنش به مشتريان ارائه مي دهند

٢) مدل هاي اشتراك : در اين مدل كسب و كار ، محصولي با ارزش بايستي به مشتري ارائه شود كه وي تمايل پرداخت وجه براي اشتراك يا هزينه استفاده از محصول پيدا كند. اين مدل در اغلب كسب و كار هاي داراي محصول قابل استفاده است و ارتباط مستقيمي با ارزش پيشنهادي محصول به بازار دارد.

٣) مدل هاي بازفروش و استاندارد: اين مدل براي فروش يا باز فروش محصولات به صورت مستقيم به مشتري مي باشد. در اين مدل شركت ها يا محصولات ساخت خود و يا به صورت بازفروش محصولات و خدمات شركت هاي معتبر به كسب درامد مي پردازند. شناخت صحيح از شرايط بازار و اعتبار محصول تعريف شده كمك شاياني به فروش محصولات در اين مدل ميكند.

٤) مدل كميابي: در اين مدل كه نيازمند طراحي استراتژي فروش ميباشد ، شركت ها با القاي احساس كمياب بودن و يا در حال اتمام بودن محصولات قابل ارائه مشتري را متقاعد به خريد ميكنند. مثالي براي چنين مدلي ميتواند شركت هاي توليد كننده پوشاك مي باشد كه در فروش فصلي با تبليغات به خريداران احساس در حال اتمام بودن محصولات را القا كرده و باعث افزايش فروش ميشوند.

استفاده صحيح از مدل كسب و كار كه در تناسب با محصولات تعريف شده در بنگاه ها ميباشند كمك شاياني به رشد اين شركت هاي نو پا ميكنند.