وزیر صنعت، معدن و تجارت به همه واحدها، سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ کرد از خرید کالا و استفاده از خدمات خارجی خودداری کنند.
تاریخ: 23:00 :: 1397/05/30
ممنوعیت خرید کالای خارجی در وزارت صمت

به گزارش شاتا؛​­ با بروز شدن فهرست تولیدات و خدمات داخلی در پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت­ همه ­واحدها، سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه این وزارتخانه مکلف شدند با مراجعه به فهرست یاد شده از خرید کالای خارجی و خدماتی که نام آنها در فهرست مذکور درج شده است خود داری کنند و مراقبت و […]

به گزارش شاتا؛​­ با بروز شدن فهرست تولیدات و خدمات داخلی در پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت­ همه ­واحدها، سازمانها و شرکتهای زیر مجموعه این وزارتخانه مکلف شدند با مراجعه به فهرست یاد شده از خرید کالای خارجی و خدماتی که نام آنها در فهرست مذکور درج شده است خود داری کنند و مراقبت و نظارت داشته باشند تا پیمانکاران آنان نیز این موضوع را رعایت کنند.

گفتنی است طبق یکی از بندهای قانونی، ارجاع­ همه ­فعالیتهای خدماتی ( فنی و مهندسی )، ساخت،‌ نصب و تامین کالاهای مورد نیاز فقط به شرکتهای ایرانی دارای صلاحیت مجاز است و در صورت عدم ارائه خدمات و کالاهای مورد نظر از سوی شرکتهای ایرانی، صرفا با رعایت ماده ۴ قانون مذکور ( هماهنگی با وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) می تواند با مشارکت ایرانی – خارجی یا خارجی واگذار شود.

گفتنی است بروز رسانی فهرست تولیدات و خدمات داخلی که در پورتال وزارت صنعت، معدن و تجارت درج شده است به دنبال تکلیف ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و با همکاری انجمن ها و تشکلهای مربوط صورت گرفت.
این فهرست ازطریق آدرس : www.mimt.gov.ir\tavanmandi قابل مشاهده است.