سرمایه گذاری خطر پذیر
تاریخ: 15:41 :: 1396/05/07
5 نکته  درباره جذب سرمايه گذاري مؤثر در رشد شركت هاي نو پا

  به گزارش فرانیوز آنلاین به نقل از دو هفته نامه فردا نیاز شركت هاي نو پا داراي  تعريف و خصوصيات ويژه اي هستند.در اين ميان علاوه بر نياز به طراحي هسته اوليه محصول ، خدمات قابل ارائه، ارزش پيشنهادي و يا تعريف مدل تجاري كه از اهميت ويژه اي برخوردار است ، نياز به […]

 

به گزارش فرانیوز آنلاین به نقل از دو هفته نامه فردا نیاز شركت هاي نو پا داراي  تعريف و خصوصيات ويژه اي هستند.در اين ميان علاوه بر نياز به طراحي هسته اوليه محصول ، خدمات قابل ارائه، ارزش پيشنهادي و يا تعريف مدل تجاري كه از اهميت ويژه اي برخوردار است ، نياز به سرمايه براي تشكيل ، تجاري سازي و رشد شركت از اهميت قابل توجهي برخوردار است. معمولا كارفرينان جوان يا داراي سرمايه نقدي محدودي هستند و يا براي رشد شركت و ايجاد ثروت به شدت به دنبال جذب سرمايه هستند . در اين راستا نكاتي قابل شرح ميباشد كه قبل از ارائه ايده نياز به تامل دارد تا در زمان بررسي پيشنهاد از سرمايه گذار بهترين گزينه انتخاب شود. معمولا انتخاب نا درست گزينه سرمايه گذاري ميتواند حتي باعث شكست كامل بنگاه ميشوند بنابراين توجه به نكات زير در ارائه طرح تجاري و انتخاب سرمايه گذار قابل تامل ميباشد:

 

١) هر سرمايه گذاري بدرد شما نميخورد:

توجه كنيد هر سرمايه گذاري مناسب شما نيست . سرمايه گذاران خصوصي (angel)داراي تفكر هاي مختلف و استراتژي هاي مختلف براي سرمايه گذاري هستند. حتما قبل از مذاكره پروفايل كاري مربوط به سرمايه گذار مورد نظرتان و سوابق وي را مرور نماييد و قبل از عقد قرارداد حتما از درخواست ها و جوانب حقوقي مربوطه به سرمايه گذاري مورد نظر مطلع شويد تا از همسو بودن سرمايه گذار با اهداف بلند مدت شركت خود اطمينان حاصل نماييد. معمولا در چنين سرمايه گذاري هايي گرفتن درصدي از سهام شركت يا پروژه از جانب سرمايه گذار امري مرسوم تلقي ميشود و لذا همسو بودن تفكر سرمايه گذار و كارفرينان براي جلوگيري از اختلافات ميان پروژه اي حائز اهميت ميباشد.

 

٢)چشم انداز واقع بينانه براي سرمايه گذار ترسيم كنيد:

اعتماد بين شما و سرمايه گذارتان امر بسيار مهمي براي ايجاد يك رابطه ي تجاري بلند مدت به شمار ميرود. در اين بين ترسيم چشم انداز مالي غير واقع بينانه، ايجاد انتظار كاذب از سود دهي و يا بزرگنمايي بيش از حد در هنگام ارائه طرح در خصوص توانايي هاي تيم اجرايي، بازار هدف و يا خصوصيات محصول باعث از دست رفتن اعتماد بين شما و سرمايه گذار و عدم سرمايه گذاري ميشود.

 

٣) دچار طمع فروش سهام نشويد:

هميشه براي حداقل نياز مالي طرحتان اقدام به جذب سرمايه گذاري در ازاي فروش سهام كنيد. در صورت رشد شركت شما مهم ترين دارايي شما براي جذب سرمايه گذار كلان و تمركز مديريتي بر ميزان دارايي سهام شركت در دستان شما مرتبط است بنابراين براي نياز هاي اوليه مورد نياز كه از راه هاي متفاوتي قابل دسترسي خواهد بود ميزان زيادي از سهامتان را از دست ندهيد.

 

٤)تسهيلات داراي بهره بالا مناسب شما نيستند:

شركت هاي نو پا نياز به مديريت صحيح منابع مالي خود دارند و هنود داراي رشد پايدار نيستند لذا اگرچه ممكن است موسسات زيادي براي ارائه تسهيلات وجود داشته باشند اما نرخ بالاي بهره شركت و تيم اجرايي را از مسير تمركز به روي توليد محصول رقابتي و ايجاد رشد پايدار منحرف و درگير دغدغه بازپرداخت هاي طولاني مدت مينمايد كه به سود رشد شركت نخواهد بود.

 

 

٥)از شتابدهنده ها استفاده كنيد:

معمولا مراكز شتابدهي و شتابدهنده ها داراي بستر مناسيب براي تأمين نياز هاي مالي اوليه ، خدمات اداري و اموزش هاي متمركز و هدفمند بر روي رشد شركت هاي نو پا و استارت اپ ها هستند كه گزينه مناسبي براي كارفرينان جوان به شمار مي ايند.

 

برچسب ها: