توسعه علم و فناوری یکی از اهدافی است که در دو دهه اخیر توسط سیاستمداران کشور دنبال می شود.
تاریخ: 21:07 :: 1397/05/05
علم و فناوری را در جامعه عمومی کنیم

* محمد شاهدیتوسعه علم و فناوری یکی از اهدافی است که در دو دهه اخیر توسط سیاستمداران کشور دنبال می شود. بسیاری از سیاستمداران کشور، علم و فناوری را تنها پاسخ مناسب برای رفع بحران ها و مشکلاتی همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می دانند. با این حال توجه کمی به رشد و توسعه درک […]

* محمد شاهدی

توسعه علم و فناوری یکی از اهدافی است که در دو دهه اخیر توسط سیاستمداران کشور دنبال می شود. بسیاری از سیاستمداران کشور، علم و فناوری را تنها پاسخ مناسب برای رفع بحران ها و مشکلاتی همچون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می دانند. با این حال توجه کمی به رشد و توسعه درک عمومی از علم و فناوری شده است. از سوی دیگر، در حالی که زادگاه علم و فناوری جامعه است؛ در صورتی که جامعه به اهمیت و کارکردهای علم و فناوری آشنا نشود، انگیزه ای برای بازتولید آن از طریق پرورش نسل ها جدید نخواهد داشت. در نتیجه جریان رشد و توسعه علم و فناوری متوقف خواهد شد و جامعه علمی، بزرگترین پشتیبان خود یعنی جامعه را از دست خواهد داد 
پس با در نظر گرفتن تمام موضوعاتی که بیان شد،کارگروهی با عنوان “کارگروه عمومی سازی علم در جامعه” در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی راه اندازی شد تا از صاحب نظران موضوع برای دادن ایده های مفید و ارائه راهکارهای مناسب دعوت به عمل آورد. فعالیت کارگروه همچون سایر کارگروه های صندوق است با این تفاوت که وظیفه اش جمع آوری مطالب مفید برای عموم جامعه است که نه تنها دارای زبان مناسب برای عموم جامعه بوده بلکه با اماده سازی و خلاصه کردن برای عام مردم قابل استفاده باشد.
بنابراین سیاست هایی این کارگروه توزیع عادلانه دانش علمی و فناوری بین عموم، مشارکت (درگیری) عموم در علم و فناوری، توزیع دانش علمی و فناوری متناسب با علایق، نیازها و نگرانی های عموم و تشویق به کارگیری آموخته‌های علمی و فنی در تصمیمات و اقدامات روزمره شهروندان است.
با توجه به اینکه هدف نیز، ایجاد یک تشکیلات مفصل بدین منظور نیست صندوق تلاش خواهد کرد از طریق سیستم های آموزشی و  اداری موجود، تشکل های مردم نهاد و خیریه ها و افراد علاقمند به ارتقای سطح علم عموم برای این هدف مردمی کمک گرفته و از سیستمهای اطلاع رسانی مجازی و موسساتی چون صدا و سیما  نیز استفاده کند.
سبک زندکی خوب، اقتصاد خانواده، استعداد یابی برای فرزندان و ارتقای آن، توجه به استفاده صحیح از منابع ملی و محیط زیست، توجه به سلامت آب و غذای مصرفی و تغذیه صحیح و نقش سرمایه های انسانی و سرمایه های اجتماعی در پیشرفت و توسعه کشور موضوعات مورد نظر مد نظر صندوق در ان کارگروه است.
*دبیر کارگروه علم وفناوری صندوق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری