بر اساس اولویت‌های سال جاری کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی
تاریخ: 21:08 :: 1397/05/02
اقتصاد مبتنی بر محصولات زیستی محقق ‌می‌شود

کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در سال جاری در راستای پیشبرد اهداف راهبردی ستاد توسعه زیست‌فناوری در جهت رشد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر محصولات و خدمات زیستی کشور تلاش می کند. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اولویت های کاری سال جاری […]

کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی در سال جاری در راستای پیشبرد اهداف راهبردی ستاد توسعه زیست‌فناوری در جهت رشد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر محصولات و خدمات زیستی کشور تلاش می کند.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در اولویت های کاری سال جاری کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آمده است که این کارگروه در راستای پیشبرد اهداف راهبردی ستاد توسعه زیست‌فناوری برای رشد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر محصولات و خدمات زیستی کشور، در چهارچوب سیاستها و راهبردهای مصوب ستاد توسعه زیست‌فناوری و همسو با نقشه‌راه زیست فناوری کشور حرکت خواهد کرد.
در واقع اقتصاد زیستی به تمام فعالیتهای اقتصادی اشاره دارد که با تولید منابع زیستی تجدیدپذیر و تبدیل آن ها به غذا، محصولات با پایه زیستی و سوخت زیستی شروع می شوند. اقتصاد زیستی زنجیره تأمین را در کشاورزی، جنگلداری، غذا، پالپ و کاغذ و بخشی از صنایع شیمیایی، زیست فناوری و انرژی مدیریت می کند.
اقتصاد زیستی بر پایه اصول زیست پالایشگاه ها است که زیست توده، محصولات ناخواسته و محصولات جانبی و زائد را به جای سوخت های فسیلی به عنوان ماده خام مصرف می کنند. در اقتصاد زیستی هدف بهبود مصرف منابع و امنیت غذایی به کمک استفاده پایدار و کارآمد و اغلب بدون تولید زائدات از منابع تجدیدپذیر است.
کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی با توجه به اهمیت زیاد تحقق اقتصاد مبتنی بر محصولات زیستی، اقداماتی در نظر گرفته است که در سال جاری این اقدامات را به صورت جدی و مستمر پیگیری خواهد کرد.
آسیب شناسی و برنامه ریزی در جهت تکمیل تدوین استانداردهای مورد نیاز در رابطه با محصولات زیست فناوری با قابلیت ورود به بازار، تهیه بسته های مکانیزم حمایتی و تشویقی در حوزه حمایت از ورود محصولات حوزه فناوری زیستی به بازار ( یارانه های دولتی، اصلاح سیستم مالیاتی، ارائه تعرفه های دولتی)، طراحی شبکه مجازی اقتصاد زیستی و ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی از محصولات زیست فناوری دنیا، راهکارهای استفاده از ظرفیتهای بین‌المللی برای توسعه اقتصاد زیستی و صادرات محصولات جدید و موجود مربوطه (با هماهنگی با کارگروه صادرات جهت رفع نواقص احتمالی)، مطالعه در خصوص شناسایی حوزههای جدید قابل ورود در حوزه زیست فناوری و غیره از اقداماتی است که در این کارگروه پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: