طی بخشنامه ای صادر شد
تاریخ: 21:38 :: 1397/04/23
دستور مهم وزیر اقتصاد به رییس کل گمرک برای تسهیل در امور تجاری و تولیدی کشور

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در بخشنامه صادره از سوی دکتر مسعود کرباسیان خطاب به فرود عسگری، می خوانیم: با توجه به تخصیص ارز توسط دولت جهت کالاهای تولیدی و نظر به شرایط کنونی، تامین کالا برای واحدهای تولیدی می بایست از اولویت خاصی برخوردار باشد؛ لذا پیش اظهاری قبل از ورود […]

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، در بخشنامه صادره از سوی دکتر مسعود کرباسیان خطاب به فرود عسگری، می خوانیم: با توجه به تخصیص ارز توسط دولت جهت کالاهای تولیدی و نظر به شرایط کنونی، تامین کالا برای واحدهای تولیدی می بایست از اولویت خاصی برخوردار باشد؛ لذا پیش اظهاری قبل از ورود کالا باید هر چه زودتر عملیاتی گردد و از نسیه بری و ضمانتنمامه نیز استفاده شود تا خرید مواد اولیه برای کالاهای تولیدی با وقفه مواجه نگردد.

بخشنامه می افزاید: همچنین مدیران کل استانی و ناظران موظفند به منظور رفع مشکلات موجود، با مدیران واحدهای تولیدی و بازرگانان جلسه گذاشته و نتیجه را در قالب گزارش هفتگی به اینجانب اعلام کنند.

برچسب ها: , ,