حمایتی از جنس رشد نوآوری و خلاقیت
تاریخ: 21:52 :: 1397/03/21
با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی محقق شد؛

کارگروه ثبت اختراع صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی حمایت از ثبت اختراع‌ها و طرح‌های صنعتی در خارج از کشور را انجام می‌دهد تا توسعه و رشد خلاقیت میان محققان کشور را شاهد باشیم. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشی مفید است که به ثروت تبدیل […]

کارگروه ثبت اختراع صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی حمایت از ثبت اختراع‌ها و طرح‌های صنعتی در خارج از کشور را انجام می‌دهد تا توسعه و رشد خلاقیت میان محققان کشور را شاهد باشیم.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشی مفید است که به ثروت تبدیل شود و نتایج آن در جامعه نمایان شود. در این مسیر، ثبت اختراع و ایده مد نظر دارای اهمیت بسیاری است. کارگروه ثبت اختراع صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی حمایت از ثبت اختراع ها و طرح های صنعتی در خارج از کشور را انجام می دهد. حمایتی که جنس آن توسعه تحقیقات، نوآوری ها و رشد خلاقیت محققان و جوانان کشور است. از زمان فعالیت این کارگروه در سال ۱۳۸۶ تا سال گذشته هزار و ۷۸ درخواست تبت اختراع در خارج از کشور به آن ارسال شد که سیصد و ۶۱ درخواست مصوب شد.
همچنین با توجه به گسترش فعالیت‌های کارگروه ثبت اختراع صندوق و افزایش کارگزاری‌های آن در سال۱۳۹۶، تمامی طرح‌های ارسالی به «USPTO» بدون اصلاحات و در مرحله نخست دارای حق ثبت اختراع‌ شدند. بر اساس گزارش استخراج شده در سال ۱۳۹۵ نیز، از بین پتنت های ایرانی ثبت شده در USPTO حدود ۸/۲۴ درصد آن توسط صندوق حمایت شده است. حدود ۳/۳۱ درصد از کل پتنت ها حداقل یک استناد دریافت کرده اند که سهم پتنت های حمایت شده توسط صندوق حدود ۵/۳۹ درصد و سهم سایر پتنت ها ۷/۲۸ درصد است.