امینی فرد خبر داد:
تاریخ: 23:05 :: 1397/01/14
صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری دارو در سال ۹۶ / مسیر پیشرفت های دارویی رو به جلو است

محمد نعیم امینی فرد درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه رقم عمده و قابل توجهی برای صادرات دارو از کشور وجود ندارد، گفت: حداکثر حدود ۲۰۰ میلیون دلار بیشترین میزان صادرات دارو در طول سال است، البته فناوری های ویژه ای درطی سالیان گذشته در این حوزه کسب شده و […]

محمد نعیم امینی فرد درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه رقم عمده و قابل توجهی برای صادرات دارو از کشور وجود ندارد، گفت: حداکثر حدود ۲۰۰ میلیون دلار بیشترین میزان صادرات دارو در طول سال است، البته فناوری های ویژه ای درطی سالیان گذشته در این حوزه کسب شده و پتانسیل های کافی برای پیشرفت وجود دارد؛ همچنین در زمینه واردات به لحاظ حجمی نزدیک به ۹۰ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود؛ بنابراین تنها ۱۰ درصد و یا کمتر دارو به داخل کشور وارد می شود که میزان ریالی آن قابل توجه است.

نماینده مردم ایرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه داروهای وارداتی هایتک بوده و از تکنولوژی های بالا برخوردار هستند، افزود: ضمن اینکه ممکن است تولید داروهای وارداتی درکشور صرفه اقتصادی نداشته باشد، با توجه به اینکه ارز مبادله ای برای تامین واردات دارو باید مورد استقاده گیرد؛ نباید مشکلی در این حوزه به وجود آید، اما مشکل اصلی درحال حاضر این است که مطالبات شرکت های دارویی اعم از پخش و تولید با فاصله پرداخت شده و یا اسناد خزانه اسلامی به جای بدهی ها پرداخت می شود که هیچ کاربردی برای یک شرکت دارویی ندارد.

امینی فرد با تاکید براینکه تجویز منطقی دارو نیز یکی از موارد مهم و جدی است، تصریح کرد: اگراجرای پرونده الکترونیک سلامت جدی ترگرفته شود، یا اینکه پزشک خانواده و سیر سیستم ارجاع دارای موقعیت مناسبی بود؛ در بسیاری از نیازهای دارویی درحوزه مصرف صرفه جویی انجام می شد، بنابراین ناتوانی سیستم های عمده مصرف کننده دارو و بیمارستان ها درتامین بدهی های دارویی سبب ایجادبحران هایی شده است؛ اما شرایط فعلی درمقایسه با سالیان گذشته پیشرفت هایی داشته و مسیر روبه جلویی وجود دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به اینکه در حال حاضر تکنولوژی های صادر کننده فناوری دارویی درکشور وجود دارد، گفت: در عین حال باید سیاست های مشوق برای صادرات دارو درمنطقه با جدیت بیشتری دنبال شود./