درگذشت پیشکسوت عرصه فرهنگ و رسانه 
تاریخ: 20:36 :: 1400/04/23
چهلمین روز درگذشت عبدالرسول مبتهج  مدیر مسئول گروه رسانه ای فرانیوز آنلاین

چهل روز از درگذشت پیشکسوت عرصه فرهنگ و رسانه  عبدالرسول مبتهج مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری اقتصادی و اجتماعی فرانیوزآنلاین بدلیل از عوارض ناشی از بیماری سرطان مغز استخوان در شیراز میگذرد . عبدالرسول مبتهج در طول فعالیت های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی خود،  معاونت سرپرستی مجموعه رسانه ای همشهری در استان فارس ، […]

چهل روز از درگذشت پیشکسوت عرصه فرهنگ و رسانه  عبدالرسول مبتهج مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری اقتصادی و اجتماعی فرانیوزآنلاین بدلیل از عوارض ناشی از بیماری سرطان مغز استخوان در شیراز میگذرد . عبدالرسول مبتهج در طول فعالیت های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی خود،  معاونت سرپرستی مجموعه رسانه ای همشهری در استان فارس ، مدیر مسئولی و صاحب امتیازی دو هفته نامه  اجتماعی و اقتصادی فردا نیاز در استان فارس ،مدیر مسئول گروه رسانه ای فرانیوز آنلاین، نامزدی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا ی شهر شیراز،عضویت اتاق بازرگانی ایران و شیراز و حضور به عنوان فعال و حامی رسانه ای زیست بوم نوآوری و کارافرینی در سطح استان و کشور را در کارنامه خود قرار داد.  فقدان این جامعه شناس دانش اموخته دانشگاه تهران باعث تألم و واکنش مقام های فرهنگی و اجتماعی استان فارس گردید.