مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی سال جاری با تلاش اعضای هیئت فنی اشتغال خارجی در کشور به کارگیری 2545 ​تبعه خارجی با ملیت های مختلف بررسی و تصمیم گیری شد.
تاریخ: 7:30 :: 1400/01/22
به کارگیری ۲۵۴۵ تبعه خارجی با ملیت های مختلف

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌سی و نهمین نشست هیئت فنی مرکزی اشتغال اتباع خارجی با حضور نمایندگان، اعضای هیئت و کارفرمایان شرکت های بزرگ خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار و در مورد درخواست های این شرکت ها تصمیم گیری شد.  محسن ابراهیمی گفت: بر […]

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ‌سی و نهمین نشست هیئت فنی مرکزی اشتغال اتباع خارجی با حضور نمایندگان، اعضای هیئت و کارفرمایان شرکت های بزرگ خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران برگزار و در مورد درخواست های این شرکت ها تصمیم گیری شد.
 محسن ابراهیمی گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۹ قانون کار جمهوری اسلامی، این هیئت با دو نماینده وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ،نماینده سازمان امور استخدامی کشور و برنامه و بودجه در ستاد  تشکیل شد .
وی افزود: از استان ها نیز مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان، نماینده استاندار و نماینده اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.