تاریخ: 7:19 :: 1399/04/09

«و خداوند از آسمان‌ها باران را فرستاد تا زمینی را پس از مرگ زنده گرداند.» آب مهمترین ماده حیات و آبادانی است. این روزها که صحبت از افزایش دمای زمین و خشکسالی است، صرفه جویی از آن حتی اندک اهمیت بسیاری دارد. در این میان کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که مصرف آب در آن […]

«و خداوند از آسمان‌ها باران را فرستاد تا زمینی را پس از مرگ زنده گرداند.» آب مهمترین ماده حیات و آبادانی است. این روزها که صحبت از افزایش دمای زمین و خشکسالی است، صرفه جویی از آن حتی اندک اهمیت بسیاری دارد.

در این میان کشاورزی یکی از بخش‌هایی است که مصرف آب در آن زیاد است. اما با راهکارهایی فناورانه می‌توان این میزان را کاهش داد.

نفوذ فناوری در این حوزه موفقیت‌های چشمگیری را به همراه داشته است. به گونه‌ای که با نصب سیستم‌های نوین آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای میزان زیادی در مصرف آب صرفه جویی شده است.

 اما محققان یک تیم جوان و استارتاپی موفق به توسعه ایده‌ای برای آبیاری هوشمند شده‌اند. حضور آنها در دوره‌های پیش شتابدهی مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی فرصتی شد تا ایده خود را توسعه دهند و اکنون موفق به طراحی سیستم آبیاری هوشمند باغیار شده‌اند.

امین فتح الهی درباره این سیستم گفت: بهترین زمان آبیاری آن هم به صورت خودکار توسط این سیستم مشخص می‌شود.  این سیستم با توجه یه سنسورها موجود اطلاعات لازم مانند هواشناسی را دریافت و تحلیل می‌کند و به وسیله آن آبیاری باغ در بهترین زمان انجام می‌شود. البته پس از دریافت اطلاعات اگر نیاز به آبیاری باشد فرمان ارسال و شیربرقی‌ها در زمین باز می‌شوند و آبیاری انجام می‌شود.

 وی ادامه داد: از آنجا که مصرف آب در بخش کشاورزی بالا است، پس ذخیره و صرفه جویی حتی میزان کمی آب دارای اهمیت است. این سیستم با این هدف طراحی شد. مجموعه‌ای از فناوری‌ها در حوزه‌های گوناگون مانند فناوری اطلاعات، کشاورزی و الکترونیک برای توسعه آن نقش دارند.

فتح الهی همچنین بیان کرد: این سیستم کاملا هوشمند است. نیازی به حضور باغدار یا شخص دیگری برای آبیاری نیست. تنها نکته آن این است که آن را باید روی سیستم‌های آبیاری نوین نصب کرد و برای روش‌های سنتی آبیاری پاسخگو نیست.

این تیم نوپا با حضور در دوره‌های پیش شتابدهی مرکز فناوری‌های همگرا معاونت علمی برای توسعه ایده خود به شکلی بهتر اقدام کرد. مرکز فناوری‌های همگرا با برگزاری این دوره‌ها تیم‌ها را در مسیر حرکت همراهی می‌کند تا با دریافت اطلاعات درست، قدرتمند در مسیر تجاریسازی محصول خود گام بردارند