100 اختراع در دفاتر ثبت اختراع خارجی با حمایت کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت شد تا گامی اثرگذار برای حفاظت از محصول فناورانه باشد.
حمایت بیش از ۹۰ درصدی از مخترعان؛ ۱۰۰ اختراع ایرانی بین‌المللی شد

این کانون با حمایت از مخترعان زمینه تسهیل فرآیند ثبت اختراع را در دفاتر معتبر ثبت اختراع خارجی فراهم آورده است. همراهی کانون با مخترعان، فرآیند ثبت اختراع را سرعت داده است. از سویی کمک بسیاری در هزینه‌های ثبت اختراع به افراد می‌شود. مخترعان در این مسیر از حمایت بیش از ۹۰ درصدی کانون برای ثبت بین المللی اختراع […]

این کانون با حمایت از مخترعان زمینه تسهیل فرآیند ثبت اختراع را در دفاتر معتبر ثبت اختراع خارجی فراهم آورده است. همراهی کانون با مخترعان، فرآیند ثبت اختراع را سرعت داده است. از سویی کمک بسیاری در هزینه‌های ثبت اختراع به افراد می‌شود. مخترعان در این مسیر از حمایت بیش از ۹۰ درصدی کانون برای ثبت بین المللی اختراع خود برخوردار می‌شوند. همچنین مخترعان برای ثبت دومین اختراع خود می‌توانند از حمایت ۵۰ درصدی بهره مند شوند.

عدم افشای نتایج با ارزش حاصل از تحقیقات شرکت‌های دانش‌بنیان یا پایان‌نامه‌های دانشجویی در قالب مقاله و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشگران و نخبگان علمی و صنعتی را باید از مزایای ثبت اختراع دانست.

کانون با تمرکز روی مباحث آموزشی در حوزه مالکیت فکری تلاش دارد تا افراد بیشتری با این موضوع آشنا و درگیر شوند و از این طریق اقدام برای ثبت اختراع نیز بیشتر شود. تولید ثروت از مالکیت فکری و ایجاد بازار اختراعات و کسب درآمد از آنها نیز در کانون دنبال می‌شود.

البته کانون پتنت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال جاری بازار ثبت پتنت را گسترش داده است و علاوه بر امریکا در کشورهایی مانند کانادا، اتحادیه اروپا و چین نیز ثبت اختراع انجام می‌شود.