تهران ـ ایرنا ـ بخشنامه مهم گمرك جمهوری اسلامی ایران در خصوص كاهش تشریفات صادرات كالا و تسهیلات جدید صادراتی برای اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ شد.
تاریخ: 23:42 :: 1399/02/12
تشریفات گمرکی صادرات کالا کاهش یافت

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای سازمان مزبور، «مسعود کرباسیان» رییس کل گمرک ایران در هفته های گذشته از برنامه جدید برای کاهش تشریفات گمرکی صادرات کالا و ارائه تسهیلات جدید به صادرکنندگان خبر داد و برای این منظور بخشنامه ای به گمرکات برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه جدید از ۱۷ تیر ماه […]

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از تارنمای سازمان مزبور، «مسعود کرباسیان» رییس کل گمرک ایران در هفته های گذشته از برنامه جدید برای کاهش تشریفات گمرکی صادرات کالا و ارائه تسهیلات جدید به صادرکنندگان خبر داد و برای این منظور بخشنامه ای به گمرکات برای اجرا ابلاغ شد.
بخشنامه جدید از ۱۷ تیر ماه امسال شکل اجرایی خواهد داشت و گام مهمی پس از الکترونیکی شدن گمرک در حوزه صادرات به شمار می رود و توان این سازمان پس از تکمیل نظام الکترونیکی و هوشمند، افزایش قابل توجهی یافته و راه را برای پیاده سازی مدیریت هوشمند و سیستمی باز کرده است.
بخشنامه جدید گمرک به این شرح است:
۱‏- مسیراظهارنامه های صادراتی درسه بخش کنترل سطح یک (سبز)، کنترل سطح دو (زرد) وکنترل سطح سه (قرمز) درسیستم انتخاب مسیر تعیین می شود.
۲‏- واحدهای تولیدی درصورت تمایل می توانند در زمان اظهار محموله های صادراتی خود، موارد«ارزیابی در محل» را انتخاب کند. (انتخاب این گزینه به منزله درخواست سیستمی «ارزیابی در محل» است) تا در صورت تعیین مسیر کنترل سطح سه، عملیات ارزیابی، در محل انجام شود.
۳‏- پیرامون اظهارنامه های صادراتی که در کنترل سطح یک و کنترل سطح دو قرار گرفته و یا محموله های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل که در کنترل سطح سه قرار می گیرند، نیازی به ورود حامل ها به داخل گمرک مبدأ صادرات (به استثناء اظهارنامه هایی که گمرک مبدأ و مرز خروج یکسان باشد) و نیز نیازی به توزین در گمرک مبدأ (داخلی) نیست.
۴‏- براساس سامانه جامع امورگمرکی، فرآیندهای کارشناسی و ارزیابی ادغام و بررسی اظهارنامه ها در یک مرحله انجام می شود.
۵‏- بررسی اسنادی اظهارنامه های کنترل سطح دو توسط گمرک مبدأ انجام می شود.
۶‏- درباره حامل های مربوط به اظهار کالاهای کنترل سطح یک و کنترل سطح دو الزامی به الصاق پلمپ نیست.
۷- غیراز اظهارنامه هایی که درمسیر کنترل سطح سه قرار گرفته و در گمرک داخلی تشریفات گمرکی آنها صورت می گیرد، در سایر موارد درب خروج گمرکات مبدأ غیرفعال است.
۸‏- برابر اظهارنامه های «ارزیابی در محل» که در کنترل سطح سه قرار می گیرند، الصاق پلمپ و ثبت شماره آن توسط گمرک مبدأ صادرات انجام می شود.
۹‏- برپایه اظهارنامه های صادراتی که در کنترل سطح یک یا دو قرارگرفته و یا محموله های صادراتی متقاضی ارزیابی در محل که در کنترل سطح سه قرار می گیرند، اطلاعات مربوط به حامل ها و بیجک ها باید توسط صاحب کالا یا اظهارکننده در سیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی (EPL) ثبت می شود.
۱۰- درباره کلیه محموله های صادراتی که در گمرکات داخلی اظهار می شوند و مطابق ضوابط جاری، صادرات آنها موکول به اخذ مجوز یا گواهی از سازمانهای همجوار است، سیستم تا وصول مجوز مورد نیاز، اجازه ثبت اطلاعات حامل را به صاحب کالا (اظهارکننده) نخواهد داد.
۱۱‏- کالاهای مشمول کنترل سطح یک و کنترل سطح دو که از گمرکات مبدأ به گمرکات مرزی ارسال می شود، به هرشکل که از کشور خارج می شوند، الصاق پلمپ ،کنترل و بررسی کالابا اظهارنامه در مرز خروج صورت می پذیرد ودر خصوص کالاهای مشمول کنترل سطح سه نیز طبق مقررات مربوطه اقدام می شود.
۱۲‏- چنانچه هرگونه مغایرت در اطلاعات مندرج در اظهارنامه های صادراتی کشف شود، ویرایش اطلاعات اظهارنامه پس از بررسی و تأیید طبق مقررات توسط گمرک مرز خروج، در همان گمرک مرزی قابل انجام بوده و نیازی به بازگردانی اظهارنامه به گمرک مبدأ صادرات نیست.