سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی:
تاریخ: 0:46 :: 1398/06/09
اجرای قانون بخشودگی جرائم، اقدامی مثبت در بازپرداخت بدهی های کارفرمایان است

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدحسین نقوی حسینی افزود: یکی از مهمترین منابع مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه های ماهیانه کارگران توسط کارفرمایان است، در یکسری مواقع کارفرمایان به هر دلیلی نتوانسته اند این مبالغ را به موقع به سازمان تامین اجتماعی بپردازند و این مطالبات به معوقات تبدیل […]

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سیدحسین نقوی حسینی افزود: یکی از مهمترین منابع مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه های ماهیانه کارگران توسط کارفرمایان است، در یکسری مواقع کارفرمایان به هر دلیلی نتوانسته اند این مبالغ را به موقع به سازمان تامین اجتماعی بپردازند و این مطالبات به معوقات تبدیل شده و باز پرداخت این بدهی ها برای کارفرمایان به مشکل تبدیل شده است. لذا با برنامه ریزی درست در باز پرداخت این مطالبات و همراهی با کارفرمایان می توان این معوقات را وصول کرد.
وی اظهار داشت: امیدوارم که با اجرای قانون بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان بتوانند بدهی هایشان را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند، این اقدامی به روند باز پرداخت بدهی های کارفرمایان کمک می کند.