معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش در آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان دختر برگزیده کشور؛
تاریخ: 23:48 :: 1398/06/02
بهترین مسیر کاهش آسیب های اجتماعی توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری است

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان دختر کشور که در اردوگاه شهید باهنر  برگزار شد، با تبریک ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام اظهار کرد: امروز اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان با حضور […]

به گزارش معاونت روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در آیین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری دانش آموزان دختر کشور که در اردوگاه شهید باهنر  برگزار شد، با تبریک ولادت با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام اظهار کرد: امروز اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری دانش آموزان با حضور شما سفیران فرهنگ، هنر و ادب در سراسر کشور که پیام آوران اخلاق، ادب و آموزه های انسانی هستید، برگزار می شود.

وی افزود: به شما دانش آموزان برگزیده تبریک می گویم و از حضورتان تشکر می کنم که با استفاده از خلاقیت های هنری، معلمان جامعه ما هستید.

معاون پرورشی و فرهنگی با بیان اینکه امروز بر دوش شما دانش آموزان مسئولیت سنگینی گذاشته شده است،گفت: آینده کشور در گرو تلاش های ارزنده شما است به ویژه دانش آموزانی که در عرصه فرهنگ، هنر و ادب فعالیت می کنید چراکه آنچه هویت یک ملت را می سازد و به جامعه نشاط تزریق می کند نگاه ها و فعالیت های فرهنگی است که هم در خلق کنندگان آثار  هنری و هم در جامعه مخاطب لذت ایجاد می کند ونشاط می آورد .

کاظمی با اشاره به اینکه فعالیت های فرهنگی و هنری بهترین مسیر  انتقال آموزه های دینی و تربیتی در ساحت های مختلف تربیتی است، اظهار کرد: نگاه تعلیم و تربیتی تمام ساحتی داریم وتلاش می کنیم تا تمام ساحت های تربیتی در وجود دانش آموزان نهادینه شود و در این مسیر بهترین ابزار، هنر است .

وی در ادامه اضافه کرد: ساحت تربیت هنری و زیبا شناختی به لحاظ نوع اثرگذاری حاکم بر حوزه ها و ساحت های دیگر است  و البته ساحت های دیگر به مدد هنر نهادینه می شوند .

معاون پرورشی و فرهنگی خاطر نشان کرد: فعالیت های فرهنگی و هنری منشا نشاط و شادابی و انگیزه بالا در جامعه است و جمع دانش آموزان فرهنگی و هنری از دیگر اجتماعات، بانشاط تر و پر انرژی تر است.

کاظمی تصریح کرد: طبیعتاً این دانش آموزان به لحاظ انگیزه از نشاط و شادابی بیشتری برخوردارند و این نشاط و شادابی را به جامعه تزریق می کنند و بهترین مسیر کاهش آسیب های اجتماعی توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری است .

وی با اشاره به کارکردهای مختلف برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری، اظهار کرد: برگزار این جشنواره ها کارکردهای  متفاوتی برای جامعه دارد که می توان به شکوفایی استعداد دانش و همچنین هدایت مسیر حرفه ای و شغلی دانش آموزان اشاره کرد.

معاون پرورشی و فرهنگی در پایان تاکید کرد: کانون های تربیتی و برگزاری این جشنواره ها را مکمل  فعالیت های حرفه ای می دانیم و معتقدیم می تواند آینده شغلی دانش آموزان را تضمین و تامین کند .

در این جشنواره از اساتید و معلمان فرهیخته ای بهره گرفتیم  تا دانش آموزان با دست پر از جشنواره به شهرهای خود باز گردند و  برگزیدگان جشنواره افرادی هستند که با اندوخته علمی و فرهنگی و هنری بیشتری به شهر خود باز می گردند.