طرح توسعه شاخص های خشکسالی،طراحی و پیاده‌سازی الگوی پایش و پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی توسط ستاد توسعه فناوری‌های آب،خشکسالی،فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درسال جاری حمایت می شود.
تاریخ: 22:51 :: 1398/03/07
به منظور جلوگیری از بروز خشکسالی؛ طرح توسعه شاخص‌های خشکسالی کشاورزی اجرایی می‌شود‎

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،طرح توسعه شاخص های خشکسالی،طراحی و پیاده‌سازی الگوی پایش و پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی به منظور جلوگیری از خشکسالی در کشور و بخش کشاورزی و منابع طبیعی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب،خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال […]

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،طرح توسعه شاخص های خشکسالی،طراحی و پیاده‌سازی الگوی پایش و پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی به منظور جلوگیری از خشکسالی در کشور و بخش کشاورزی و منابع طبیعی با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های آب،خشکسالی، فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال جاری اجرایی می شود.

وقوع خشکسالی در پهنه‌های کشور از جمله حوادث طبیعی است که به‌طور متناوب،سالانه در بخشی از کشور رخ می‌دهد.در این میان بیشترین آسیب از وقایع خشکسالی در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، تولیدی و اجتماعی به بخش کشاورزی وارد می‌شود.

کاهش حجم مراتع طبیعی،کاهش تولیدات بخش دیم کشاورزی و کاهش منابع آب برای نیازهای آبی کشاورزی آبی نیز ازدیگر مواردی است که در خشکسالی ها حادث می‌شوند.

کاهش اثرات خشکسالی به بخش تولیدی کشاورزی که مهم‌ترین بخش کشور است،نیازمند تدوین و اجرای برنامه مدیریت ریسک خشکسالی است و پیش نیاز این موضوع،تبیین و تعریف شاخص‌های خشکسالی کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعی کشوراست.

در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، طرح الگویی توسعه شاخص‌های خشکسالی کشاورزی،سامانه پایش و پیش‌بینی در سال جاری مورد تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرارگرفته و توسط ستاد توسعه فناوری‌های آب،خشکسالی،فرسایش و محیط‌زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی می شود.

همچنین به دنبال اجرای این طرح،باید سامانه‌ای متناسب با این شاخص‌ها راه اندازی شود تا رخدادهای خشکسالی کشاورزی را مورد پایش و پیش‌بینی قرار دهد ومدیریت ریسک خشکسالی را اجرایی کرد.