با حضور صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
تاریخ: 23:00 :: 1398/02/23
اجلاس جهانی شورای پژوهش با حضور ایران برگزار شد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اجلاس جهانی شورای پژوهش (GRC) در سال ۲۰۱۹  با موضوع اثربخشی پژوهش اردیبهشت ماه سال جاری در شهر سائوپائولو برگزار شد. در جلسه حاشیه ای این اجلاس با حضور نمایندگان بنیادهای حامی پژوهش منطقه آسیا و اقیانوسیه چالش های موجود در حمایت […]

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اجلاس جهانی شورای پژوهش (GRC) در سال ۲۰۱۹  با موضوع اثربخشی پژوهش اردیبهشت ماه سال جاری در شهر سائوپائولو برگزار شد. در جلسه حاشیه ای این اجلاس با حضور نمایندگان بنیادهای حامی پژوهش منطقه آسیا و اقیانوسیه چالش های موجود در حمایت از پژوهشگران جوان و ارائه سیستم منصفانه داوری مورد بررسی قرار گرفت. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز به عنوان نماینده ایران از سال ۱۳۹۴ به عنوان عضو منطقه آسیا و اقیانوسیه در جلسات GRC حضور داشته است.

 

بررسی اثربخشی علمی و اقتصادی طرح های پژوهشی  در اجلاس ۲۰۱۹

بنابراین در این دوره نیز صندوق در این اجلاس حضور داشت که در آن به بررسی موضوع اثربخشی پژوهش از دو منظر پرداخته شد. «اثربخشی اجتماعی و اقتصادی به مثابه معیاری برای تخصیص بودجه» و «نشان دادن اثربخشی علمی، اقتصادی و اجتماعی طرح های پژوهشی حمایت شده» موضوعات اجلاس جهانی شورای جهانی پژوهش در این دوره بود.

 

در سال های گذشته موضوعاتی همچون داوری طرح های پژوهشی و جایگاه زنان در پژوهش در GRC مطرح شده که صندوق به نوبه خود توانست با استفاده از تجربیات به دست آمده چارچوب جدیدی برای داوری های خود تعریف کند. همچنین راه اندازی کارگروه زنان در پژوهش از دستاوردهای دیگر این حضور است. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۸ میزبان اجلاس منطقه آسیا و اقیانوسیه GRC در شهر تهران شد. همچنین نماینده صندوق از سال ۲۰۱۸ به عضویت کمیته اجرایی (ESG)  انتخاب شده است.

 

بر اساس این گزارش، GRC سازمانی متشکل از سران بنیادهای حامی پژوهش همچون بنیاد ملی علم آمریکا ( NSF ) و انجمن ترویج علم ژاپن (JSPS) و بنیاد علم سوییس (SNSF) است که با اهدافی مانند بهبود ارتباطات و همکاری ها میان بنیادهای حامی پژوهش، به اشتراک گذاری بهترین شیوه های همکاری تحقیقاتی و رسیدگی به چالش های مشترک در امر حمایت از پژوهش فعالیت می کند. این سازمان سالیانه دو اجلاس (جهانی و منطقه ای) برگزار می کند که اجلاس سالیانه امسال به میزبانی مشترک بنیاد پژوهش سائوپائولو (FAPESP)شورای ملی پژوهش علمی و فناوری آرژانتین (CONICET) و بنیاد پژوهش آلمان (DFG)  برگزار شد