با هدف تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز انجام شد:
تاریخ: 22:44 :: 1398/01/23
عرضه بیش از ۴۲۰ میلیون یورو در سامانه نیما از ابتدای سال

بیش از ۴۲۰ میلیون یورو در سامانه نیما به نرخ متوسط ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه و خریداری شده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ در سامانه نیما بیش از ۴۲۰ میلیون یورو به نرخ متوسط ۱۰هزار و ۸۰۰تومان، توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی با هدف […]

عرضه بیش از 420 میلیون یورو در سامانه نیما از ابتدای سال

بیش از ۴۲۰ میلیون یورو در سامانه نیما به نرخ متوسط ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه و خریداری شده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ در سامانه نیما بیش از ۴۲۰ میلیون یورو به نرخ متوسط ۱۰هزار و ۸۰۰تومان، توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی با هدف تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور عرضه و خریداری شده است.

گفتنی است بیش از ۵۰ درصد از عرضه ارز در این مدت برای تامین نیازهای ارزی بخش صنعت کشور صورت گرفته است