ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در نظر داردتا درجهت پیشبرد اهداف خود، از شکل‌گیری و توسعه سه عنوان شتاب‌دهنده‌ تخصصی فعال در این حوزه حمایت کند .
تاریخ: 0:22 :: 1398/01/21
شتابدهنده‌های تخصصی حوزه آب حمایت می‌شود

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،  شتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های مرتبط با گرد و غبار، بیابان‌زدایی و شورورزی با اولویت در مناطق خوزستان و سیستان و بلوچستان، شتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های سامانه‌های نمک‌زدایی با اولویت در منطقه مرکزی ایران وشتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های احصاء و بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب […]

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،  شتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های مرتبط با گرد و غبار، بیابان‌زدایی و شورورزی با اولویت در مناطق خوزستان و سیستان و بلوچستان، شتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های سامانه‌های نمک‌زدایی با اولویت در منطقه مرکزی ایران وشتاب‌دهنده تخصصی فناوری‌های احصاء و بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب با اولویت در مناطق خراسان و مرکزی ایران می توانند برای دریافت این حمایت از ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام کنند .

متقاضیان فعال در سه حوزه اعلام شده می توانند  تقاضای خود را در قالب کاربرگ تکمیل (حداکثر یک شتابدهنده) و تا  اول اردیبهشت ۱۳۹۸ به آدرس پست الکترونیک این ستاد (info@ab.isti.ir) ارسال کنند .

درشرایط اولیه دیافت این حمایت آمده است که شتابدهنده ها باید دارای تجربه عملی در توسعه و تجاری‌سازی موفق حداقل یک محصول باشند و جذب، استقرار و تعیین مدل همکاری شتابدهنده با حداقل ۵ تیم فناور در هر دوره شتابدهی (مدل مشارکت، مدل‌های همکاری پس از شتابدهی، خرید فناوری، مدل سرمایه‌گذاری) را در رزومه خود داشته باشند .

همچنین شتابدهنده ها باید  دارای توان سرمایه‌گذاری، تأمین مالی یا جذب سرمایه به میزان درخواستی از معاونت و نیز توان دسترسی به بازار فروش محصول یا محصولات نیز باشند .

در صورت وجود شرایط اولیه و با تکمیل مفاد کاربرگ، پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طبق ضوابط، حمایت‌های لازم از ایجاد شتاب‌دهنده تخصصی صورت می گیرد