حوزه آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد:
تاریخ: 22:08 :: 1397/11/15
اتصال نزدیک به ۲۵ هزار مرکز و واحد خدمات سلامت بهداشتی به سامانه پرونده الکترونیک سلامت

به گزارش وبدا، توسعه نظام پرونده الکترونیک سلامت بر مبنای بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ابتدای دولت یازدهم، آماده سازی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور تبادل اطلاعات با سامانه پرونده الکترونیک سلامت از ابتدای دولت یازدهم، پایه گذاری نظام بیمه […]

به گزارش وبدا، توسعه نظام پرونده الکترونیک سلامت بر مبنای بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور و ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور از ابتدای دولت یازدهم، آماده سازی سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت به منظور تبادل اطلاعات با سامانه پرونده الکترونیک سلامت از ابتدای دولت یازدهم، پایه گذاری نظام بیمه الکترونیک خدمات سلامت از ابتدای دولت دوازدهم، ارزیابی عملکردی سامانه های اطلاعات بیمارستانی از ابتدای سال ۱۳۸۸، به روز رسانی شاخص های ارزیابی عملکردی براساس نیازمندیهای ذینفعان ستادی طی ۱۰ سال اخیر، پیاده سازی و توسعه نظام جامع یکپارچه آمار و اطلاعات از سال ۱۳۸۸  تا ۱۳۹۷ با هدف دسترسی سریع و آسان به آمار و اطلاعات با کیفیت، برای تصمیم سازی، برنامه ریزی و سیاستگذاری از جمله فعالیت های حوزه آمار و فناوری اطلاعات است.

همچنین از دیگر فعالیت های حوزه آمار و فناوری اطلاعات می توان به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان (سپاس)، تامین و توسعه سیستم های اطلاعاتی جهت راه اندازی سپاس، تامین زیرساخت جهت اتصال مراکز سلامت به سپاس و تشکیل پرونده الکترونیکی در سپاس، ارتقای سامانه اطلاعاتی و زیرساخت مراکز سلامت و تشکیل پرونده الکترونیکی در (سپاس)، به روز رسانی سرویس های الکترونیکی تبادل اطلاعات سیستم های اطلاعاتی با سپاس، اعطای گواهینامه «مطابقت با استانداردهای سپاس (تبادل اطلاعات با سپاس)» برای سیستم های اطلاعات سلامت که قابلیت تبادل اطلاعات موفق با سامانه را براساس این استاندارد کسب نموده اند، راه اندازی سرویس استعلام هویتی افراد دارای پرونده الکترونیکی سلامت پایه برای بهره برداری در بیمارستان ها و مراکز ارائه دهنده خدمت، بهره برداری از این سرویس با درج کد ملی و سایر اطلاعات دموگرافیک بیمار که از پرونده الکترونیکی سلامت فرد بازیابی شده و در نتیجه زمان پذیرش کاهش می یابد، اشاره کرد.

براساس این گزارش، اقدامات برون سازمانی، طراحی، راه اندازی، بروز رسانی و نگهداری مرکز داده ستاد، تامین و ارتقای تجهیزات Active مرکز داده ها براساس برنامه توسعه پرونده الکترونیک سلامت، توسعه و پشتیبانی سامانه الکترونیکی نرم افزار اتوماسیون اداری وزارت بهداشت تا سال ۱۳۹۵، طراحی و استقرار مرکز پاسخگویی یکپارچه وزارت بهداشت، دولت الکترونیکی و هوشمند سازی اداری، توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و امضای الکترونیکی و کدینگ یکپارچه سلامت نیز از دیگر فعالیت ها در این حوزه هستند.