محققین روش جدیدی را برای تبدیل سلول‌های بنیادی پرتوان به سلول‌های T بالغ که قادر به کشتن تومورها هستند، ایجا کرده‌اند. این روش را محققین دانشگاه کالیفرنیا با استفاده از ساختارهایی به نام ارگانوئیدهای مصنوعی تیموسی که با شبیه‌سازی محیط تیموس کار می‌کنند، ایجاد کردند.
تاریخ: 1:48 :: 1397/11/13
استفاده از سلول‌های بنیادی برای تولید سلول های ایمنی

تیموس عضوی است که سلول‌های T در آن بالغ شده و به خون باز میگردند. سلول‌های T از انواع سلول‌های سیستم ایمنی بدن هستند که با عفونت‌ها مبارزه می کنند، همچنین این سلو‌ل‌ها می‌توانند سلول‌های سرطانی را از بین ببرند. محققان این پروژه گفتند که این پیشرفت می‌تواند به تحقیقات گسترده‌تر در زمینه درمان‌های مربوط به سلول‌های T برای عفونت‌های ویروسی […]

تیموس عضوی است که سلول‌های T در آن بالغ شده و به خون باز میگردند. سلول‌های از انواع سلول‌های سیستم ایمنی بدن هستند که با عفونت‌ها مبارزه می کنند، همچنین این سلو‌ل‌ها می‌توانند سلول‌های سرطانی را از بین ببرند. محققان این پروژه گفتند که این پیشرفت می‌تواند به تحقیقات گسترده‌تر در زمینه درمان‌های مربوط به سلول‌های برای عفونت‌های ویروسی مانند HIV و بیماری های خود ایمنی کمک کند. از جمله جنبه‌های امیدوارکننده این روش این است که می توان با روش‌های ویرایش ژن، جهت ایجاد یک منبع تقریبا نامحدود از سلول‌های که می تواند برای تعداد زیادی از بیماران مورد استفاده قرار گیرد.

رویکردهای فعلی، شامل جمع آوری سلول‌های از یک بیمار و مهندسی ژنتیک این سلول‌ها با گیرنده‌ای که کمک به شناسایی و از بین بردن سلول‌های سرطانی می‌کند و سپس تزریق دوباره این سلول‌ها به بیمار است. محققین می‌گویند روشی که سلول‌های را بدون تکیه بر جمع آوری آنها از بیمار تولید می کند، گام مهمی در جهت دستیابی به درمان‌های مرتبط با سلول‌های با دسترسی بیشتر، مقرون به صرفه و موثرتر است.

درمان به‌وسیله سلول‌های T، بخصوص CAR T-cell therapy، امید خوبی برای درمان انواع خاص سرطان را نشان داده‌اند.