مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با جذب حدود ۶۵ درصد از منابع ۶ هزار میلیارد تومانی مرحله اول قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۷۰ هزار شغل جدید در بخش کشاورزی ایجاد شده است.
تاریخ: 19:27 :: 1397/10/22
ایجاد ۷۰ هزار شغل جدید در بخش کشاورزی با اجرای قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،دکتر محمد خالدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: بخش کشاورزی در زمان های سخت نشان داد که از مزیت های مهم کشور است. وی افزود: بخش کشاورزی علاوه بر خودکفایی می تواند عنوان منبع درآمد به جای نفت برای کشور شناخته شود. خالدی […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی،دکتر محمد خالدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: بخش کشاورزی در زمان های سخت نشان داد که از مزیت های مهم کشور است.

وی افزود: بخش کشاورزی علاوه بر خودکفایی می تواند عنوان منبع درآمد به جای نفت برای کشور شناخته شود.

خالدی گفت: نرخ رشد کشاورزی در سال های گذشته به طور متوسط چهار درصد بوده و ۳۰ درصد از سهم تولید ناخالص ملی وابسته به کسب و کارهای بخش کشاورزی است.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: اگر چه اشتغال مستقیم بخش کشاورزی در کشور ۱۰ درصد است اما یک سوم مجموع اشتغال در کشور وابسته به بخش کشاورزی است.

خالدی گفت: در ۸۵ تا ۹۰ درصد محصولات کشاورزی کشور به خودکفایی رسیده ایم و این بخش یک دهم بخش صنعت نیاز به منابع ارزی دارد.

وی افزود: تبدیل کشاورزی تولید محور به کشاورزی بازار محور و توسعه کشاورزی قراردادی از جمله برنامه های وزارت جهاد کشاورزی است.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در ۵ سال گذشته ظرفیت جذب مواد خام در بخش کشاورزی حدود دو برابر شده و ظرفیت سردخانه ها در این بخش ۵۰ درصد افزایش یافته است.

خالدی افزود: طی ۵ سال گذشته شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مدرن سازی و نوسازی واحد های تولیدی و مکانیزاسیون بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

وی گفت: ۹۵ درصد برداشت گندم کشور مکانیزه است و ضایعات گندم به چهار درصد کاهش یافته است.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: با جذب حدود ۶۵ درصد از منابع ۶ هزار میلیارد تومانی مرحله اول قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری ۷۰ هزار شغل جدید در بخش کشاورزی ایجاد شده است.