توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام شد؛
تاریخ: 0:11 :: 1397/09/28
حمایت از ۸۷ پروژه علمی و تحقیقاتی

کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه خود حمایت از ۸۷ طرح پژوهشی از حوزه‌های مختلف علمی را تصویب کرد. به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از طرح های تحقیقاتی پژوهشگران در سراسر کشور یکی از اقداماتی است که توسط صندوق […]

کمیته تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی در آخرین جلسه خود حمایت از ۸۷ طرح پژوهشی از حوزه‌های مختلف علمی را تصویب کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حمایت از طرح های تحقیقاتی پژوهشگران در سراسر کشور یکی از اقداماتی است که توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام می شود. هر ماه کمیته تخصصی صندوق طرح های تایید شده توسط کارگروه های مختلف را ارزیابی و در نهایت طرح های تصویب شده برای حمایت را مشخص می کند.

در آخرین جلسه این کارگروه ۸۷ طرح پژوهشی تصویب شد که شامل ۷ طرح پزشکی و دامپزشکی، ۱۰ طرح پسا دکتری، ۶ طرح پژوهشی تفاهم نامه ای، ۱۲ طرح پسا دکتری تفاهم نامه ای، ۲ طرح رساله دکتری، ۴ طرح از کارگروه سلامت، ۳ طرح از کارگروه علوم انسانی، مطالعات و نوآوری، ۱۰ طرح از کارگروه علوم پایه، ۱۴ طرح از کارگروه فنی و مهندسی، ۱۰ طرح کشاورزی، ۲ طرح از حوزه معارف و ۷ طرح میان گروهی را شامل می شود.

بر اساس این گزارش، ۳۸ درصد این طرح ها متعلق به پژوهشگران تهرانی و ۵۱ درصد سایر استان ها است. مسیر حرکت حمایت ها با نگاه عدالت گستری است تا پژوهشگران در سر تاسر کشور بتوانند از امکانات بهره مند شوند