دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی خبر داد:
تاریخ: 21:39 :: 1397/09/24
طرح آسیب‌شناسی کمی زنجیره تولید، توزیع و مصرف وضعیت موجود کودهای زیستی

  دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از اجرای طرح آسیب‌شناسی کمی زنجیره تولید، توزیع و مصرف وضعیت موجود کودهای زیستی در کشور خبر داد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص اجرای […]

 

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی از اجرای طرح آسیب‌شناسی کمی زنجیره تولید، توزیع و مصرف وضعیت موجود کودهای زیستی در کشور خبر داد.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص اجرای طرح  آسیب‌شناسی کمی زنجیره تولید، توزیع و مصرف وضعیت موجود کودهای زیستی، گفت: مطابق اسناد بالادستی باید تا
پایان برنامه، حداقل ۳۵ درصد از کودهای مصرفی کشاورزی تحت پوشش کودهای بیولوژیک و آلی قرار گیرد.
وی افزود: اجرای این طرح نیاز به همکاری همه ذینفعان دارد که این ذینفعان شامل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شرکتهای تولید کننده کودهای زیستی و زیست مهارگرها، مسولین وزارت کشاورزی و سیاستگذاران بخش کشاورزی، وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، سازمان حفظ محیط زیست، سازمان حفظ نباتات و غیره می شود.

به گفته قانعی، بررسی کشورهای موفق وپیشرو در امر توسعه استفاده از کودهای زیستی و زیست مهارگرها، بررسی چگونگی ارائه مدل های تشویقی برای تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده، نهاده های زیستی
جمع بندی و ارائه برنامه عملیاتی برای تحقق توسعه استفاده از کودهای زیستی و زیست مهارگرها و غیره در اجرای این طرح تاثیرگذار است.