دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی تاکید کرد:
تاریخ: 22:34 :: 1397/09/20
بومی‌سازی محصولات هوایی با اخذ استانداردهای لازم

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، گفت: یکی از ضروریات اصلی در صنعت هوایی، بومی‌سازی محصولات این حوزه و اخذ استانداردهای لازم است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل […]

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی، گفت: یکی از ضروریات اصلی در صنعت هوایی، بومی‌سازی محصولات این حوزه و اخذ استانداردهای لازم است.

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به اهمیت و عملکرد صحیح قطعات و سامانه ها و در نتیجه ایمنی و قابلیت اطمینان در حوزه حمل ونقل و بخصوص حوزه هوایی، گفت: حمایت از شرکت های دانش بنیان، بومی سازی محصولات هوایی، تولید با کیفیت محصولات و اخذ استانداردهای لازم از اولویت های این حوزه است.

وی افزود: معاونت علمی فرآیند تست و اخذ تاییدیه ها و استانداردهای یک محصول هوایی را با کمک آزمایشگاه های واجد شرایط دنبال می کند و در این راستا از توان آزمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی استفاده حداکثری می کنیم.
به گفته منطقی، دروازه حضور در بازارهای بین المللی و همچنین بازار داخلی قطعات هوایی ،برآورده نمودن این استانداردها از سوی سازندگان است