به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام این مطلب افزود: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبار صندوق توسعه ملی در ۳۴۰ شهرستان و ۶۴۹ حوزه آبخیز در سال جاری اجرا خواهد شد.
تاریخ: 23:59 :: 1397/09/12
عملیات آبخیزداری و آبخوانداری امسال در ۸۰۰ هزار هکتار اراضی اجرا می شود

امسال ۸۰۰ هزار هکتار آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه در کشور اجرا می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام این مطلب افزود: عملیات آبخیزداری […]

امسال ۸۰۰ هزار هکتار آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبار ۲۰۰ میلیون دلاری صندوق توسعه در کشور اجرا می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن اعلام این مطلب افزود: عملیات آبخیزداری و آبخوانداری از محل اعتبار صندوق توسعه ملی در ۳۴۰ شهرستان و ۶۴۹ حوزه آبخیز در سال جاری اجرا خواهد شد.

دکتر هوشنگ جزی گفت: با اجرای این عملیات در هر هکتار حدود ۵۳۰ متر مکعب آب در مناطق کوهستانی استحصال و بین دو تا ۹ تن در هر هکتار کنترل فرسایش خاک خواهیم داشت.

وی افزایش تولید علوفه ، ۴۲ تن ترسیب کربن در هر هکتار و کاهش سیل را از مزیت های اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری برشمرد.

جزیی ادامه داد: سیل به طور متوسط ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد می کند ضمن آن که سالیانه ۲۵۰ میلیون متر مکعب رسوب در نتیجه فرسایش خاک و سیل وارد سدهای کشور می شود.

وی با بیان این که امسال توزیع اعتبار بر اساس شاخص هایی همچون میزان سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، رسوب، آب و دشت های بحرانی صورت می گیرد، تصریح کرد: استان های کشور نسبت به امتیازاتی که بر اساس این شاخص ها کسب می کنند ، اعتبار دریافت خواهند کرد و استان هایی مانند گلستان و مازندران به دلیل سیل زیاد و فارس، کرمان و سیستان و بلوچستان که دچار بحران خشکسالی هستند بیشترین اعتبار را برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری دریافت می کنند.

دبیر ستاد هماهنگی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری از محل صندوق توسعه ملی به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی این پروژه از تیرماه امسال تا کنون اشاره و پیش بینی کرد تا پایان آذرماه اقدامات مکانیکی و بیومکانیکی و تا پایان اسفند ماه اقدامات بیولوژیکی تمام شود.

وی افزود: برای انجام پروژه آبخیزداری و آبخوانداری در سطح موثر ۸۰۰ هزار هکتار نزدیک به ۹۲۳ کارگاه راه اندازی و قریب به ۸۳۵ پیمانکار جذب شده است.

جزیی اظهار داشت: حدود ۵ هزار نفر امسال برای اجرای این پروژه مشغول به کار می شوند و اثرات اشتغالزایی پروژه ها نیز به لحاظ احیای چشمه و قنوات و از بین نرفتن اراضی در شهرستان ها وجود دارد.

وی در عین حال هدفگذاری برنامه ششم توسعه برای اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری را ظرف پنج سال ۱۰ میلیون هکتار عنوان و تصریح کرد: طبق این هدفگذاری ما باید هر سال در سطح دو میلیون هکتار این پروژه را اجرا کنیم در حالی که به علت محدودیت بودجه در سال جاری ۸۰۰ هزار هکتار آن محقق می شود.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور نبود تعادل در نظام بودجه و برنامه ریزی برای منابع زیستی، حیاتی، و منابع طبیعی را از دلایل عدم تحقق برنامه های کلان دانست.

وی گفت: در کشور به مسایل زیر ساختی بیشتر از حفظ منابع پایه به لحاظ تامین منابع مالی توجه می شود.

جزیی به افزایش مشارکت مردمی و خیرین در اجرا و تکمیل پروژه آبخیزداری و آبخوانداری تاکید کرد و گفت: ما امسال در زمینه مشارکت مردمی در اجرا و تصمیم گیری ها برنامه های خوبی داریم.