با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی
تاریخ: 19:16 :: 1397/08/08
ارائه راهکارهای تازه برای تولید آب بهداشتی از فاضلاب محقق شد

آب در زندگی بشر کاربرد وسیع و ضروری دارد، از سویی منابع طبیعی آب محدود است همچنین افزایش جمعیت موجب افزایش مصرف آب می شود.  در این شرایط، برداشت از آب زیرزمینی و سطحی قابل دسترس یک راه حل کوتاه مدت بوده ولی در طولانی مدت نمی تواند پایدار باشد. از این رو تصفیه و بازیابی پس […]

آب در زندگی بشر کاربرد وسیع و ضروری دارد، از سویی منابع طبیعی آب محدود است همچنین افزایش جمعیت موجب افزایش مصرف آب می شود.  در این شرایط، برداشت از آب زیرزمینی و سطحی قابل دسترس یک راه حل کوتاه مدت بوده ولی در طولانی مدت نمی تواند پایدار باشد. از این رو تصفیه و بازیابی پس آب های شهری و صنعتی به منظور استفاده مجدد اهمیت ویژه ای دارد.
بنابراین محققان دانشگاه رازی کرمان طرحی با عنوان ” تولید پلاستیک زیستی و آب بهداشتی از فاضلاب کارخانه نوشابه سازی در یک بیوراکتور غشایی یکپارچه نوین با رژیم جریان پیوسته خوراک و تخلیه منقطع با قابلیت حذف همزمان کربن و مواد مغذی” با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی انجام دادند.  در این پروژه، علاوه بر حذف همزمان کربن و مواد مغذی از فاضلاب کارخانه نوشابه سازی در یک بیوراکتور منفرد با جریان چرخش داخلی، از لجن تولید شده حاصل از فرآیند تصفیه، پلاستیک زیستی سنتز می شود.

البته طراحی سیستم به گونه ای است که رشد جمعیت باکتر ی های سازنده پلاستیک زیستی تشویق می شود. تکنیک مورد استفاده در این بیوراکتور منفرد جهت حذف همزمان کربن و مواد مغذی، استفاده از یک لوله درونی در بیوراکتور همزمان با تامین رژیم جریان پیوسته برای ورودی و جریان منقطع برای تخلیه می باشد به گونه ای که شرایط هوازی، آنوکسیک و بی هوازی در یک بیوراکتور منفرد تامین شوند. بعلاوه با استفاده از فرآیند نانو فیلتراسیون بکار رفته در این سیستم، خروجی تصفیه شده آب بهداشتی خواهد بود. لازم به توضیح است که در این مطالعه با اصلاح و تقویت سطح غشاهای نانوفیلتراسیون تجاری با بهره گیری از پلی الکترولیت ها از یک طرف و همچنین رژیم جریان انتخاب شده در بیوراکتور (CFID) از طرف دیگر گرفتگی غشا به تعویق می افتد، فلاکس راهبری نیز افزایش یافته و به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.

با اجرای این طرح می توان راهکارهای تازه ای جهت تولید آب بهداشتی از فاضلاب با تلفیق روش های بیولوژیکی و غشایی ارائه کرد. در این طرح تلاش شد که هر دو روش بیولوژیکی و غشایی ارتقا پیدا کند و در نهایت یک سیستم کاربردی و مقرون به صرفه از لحاظ مصرف انرژی و سرمایه معرفی شودهمچنین تولید لجن اضافی که از جمله معایب روش بیولوژیکی است، یکی از معضلات راهبری تصفیه خانه ها است که هر ساله هزینه هایی صرف هضم آن می شود.  این بیوراکتور جدید لجنی با قابلیت سنتز پلاستیک زیستی تولید می کند که ماده ای با ارزش می باشد و درآمد زایی از تصفیه فاضلاب را در بر خواهد داشت و در نتیجه باعث ترغیب صاحبان صنایع به تصفیه فاضلاب تولیدی خواهد شد