در کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی محقق می‌شود؛
تاریخ: 21:59 :: 1397/08/01
شناسایی ظرفیت‌ها و جایابی اقتصاد زیستی در برنامه‌های منطقه‌ای و ملی

کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی به دنبال شناسایی ظرفیت‌ها و جایابی اقتصاد زیستی در برنامه‌های منطقه‌ای و ملی کشور با توجه به آمایش سرزمینی است. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای […]

کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی به دنبال شناسایی ظرفیت‌ها و جایابی اقتصاد زیستی در برنامه‌های منطقه‌ای و ملی کشور با توجه به آمایش سرزمینی است.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کارگروه اقتصاد زیستی ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای پیشبرد اهداف راهبردی ستاد توسعه زیست‌فناوری و با هدف رشد و ارتقاء اقتصاد مبتنی بر محصولات و خدمات زیستی کشور، در چهارچوب سیاستها و راهبردهای مصوب ستاد توسعه زیست‌فناوری و همسو با نقشه‌راه زیست فناوری کشور، اقدام به ارزیابی نقش سیاست‌های دولت در گسترش اقتصاد زیستی در ایران و شناسایی ظرفیت‌ها و جایابی اقتصاد زیستی در برنامه‌های منطقه‌ای و ملی کشور با توجه به آمایش سرزمین می کند.
همچنین، تهیه بسته های سیاستی در رابطه با رفع موانع تجاری سازی فناوری های حوزه زیست فناوری( شامل رفع موانع مربوط به گمرک، ورود محصول به بازار، ایجاد امکان های سرمایه گذاری، رفع مقررات اداری بوروکراسی، رفع انحصارطلبی) از دیگر وظایف این ستاد است.
در اقتصاد زیستی هدف بهبود مصرف منابع و امنیت غذایی به کمک استفاده پایدار و کارآمد و اغلب بدون تولید زائدات از منابع تجدیدپذیر است که این کارگروه نیز با اجرایی سازی همین هدف در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی تشکیل شده است.