گروه: فرانیوز
تاریخ: 11:18 :: 1396/05/24

مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شناسه و شماره مجوز: ۷۸۹۰۰ نوع رسانه: پایگاه خبری اجتماعی، اقتصادی نام مجوز: فرانیوز آنلاین

مجوز پایگاه خبری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • شناسه و شماره مجوز: ۷۸۹۰۰
  • نوع رسانه: پایگاه خبری اجتماعی، اقتصادی
  • نام مجوز: فرانیوز آنلاین