رییس مرکز ملی فضایی ایران:
تاریخ: 23:02 :: 1397/07/17
نقش فناوری‌های فضایی در اقتصاد ملی احیا شود

رییس مرکز ملی فضایی ایران، گفت: فناوری های فضایی نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی دارد که باید این موضوع مورد توجه مسولان قرار گیرد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی ایران در خصوص نقش فناوری های فضایی در اقتصاد، بیان کرد: […]

رییس مرکز ملی فضایی ایران، گفت: فناوری های فضایی نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی دارد که باید این موضوع مورد توجه مسولان قرار گیرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی ایران در خصوص نقش فناوری های فضایی در اقتصاد، بیان کرد: عدم توجه کافی به برنامه‌های توسعه کاربری فناوری‌ های فضایی در اقتصاد ملی یکی از نقایصی است که باید آن را رفع کنیم.
وی افزود: از دیگر نقایص موجود، نقش کمرنگ بخش خصوصی در فعالیت‌های فضایی است که در مرکز ملی فضایی ایران تلاش کرده ایم برنامه های خود را با شرکت های دانش بنیان پیش ببریم.
به گفته منطقی، در حوزه فناوری های فضایی نیاز داریم که بر روی تولید و بومی سازی ماهواره های تحقیقاتی تمرکز کنیم.
وی همچنین تصریح کرد: در بخش هماهنگی های ملی در این حوزه نیز نیاز است که هماهنگی و ارتباط منسجم بین مراکز فعال، نهادها و سازمان‌های دولتی و سایر ذینفعان حوزه فضایی ایجاد شود.