رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی بیان کرد:
تاریخ: 22:29 :: 1397/07/01
قدرتمندی کشور با دستیابی به دانش هوافضا

رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی، گفت: کسب دانش هوافضا باعث قدرتمندی کشور شده و باید برای دستیابی بیشتر به این دانش تلاش کنیم. به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت کسب دانش […]

رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی، گفت: کسب دانش هوافضا باعث قدرتمندی کشور شده و باید برای دستیابی بیشتر به این دانش تلاش کنیم.
به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، منوچهر منطقی رییس مرکز ملی فضایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اهمیت کسب دانش هوافضا در کشور، بیان کرد: در عصر حاضر یکی از راه‌های قدرت داشتن یک کشور، دستیابی به دانش هوایی و فضایی است. امکان ورود به هوا و فضا یکی از برگ‌های برنده‌ای است که هر کشوری می‌تواند به آن دست پیدا کند.
وی افزود: در مقالات علمی‌ای که در دنیا منتشر شده است، ایران سریع‌ترین رشد فضایی را برای این که کشوری بتواند ماهواره بسازد و پرتاب کند، دارد.
به گفته منطقی، بخش فضایی را در بخش فناوری‌های پیشرفته دسته‌بندی می‌کنند و دسترسی به آن هم خیلی سخت است. اگر دستیابی به آن انجام شود، دستاوردهای اقتصادی خیلی زیادی هم دارد.
وی ادامه داد: در بخش‌های هوایی شرایط طوری است که ذره‌ذره دانش ایجاد می‌شود؛ ولی با کمترین بی‌توجهی نیز از بین می‌رود، بنابراین تداوم در تأمین بودجه محدود می‌تواند باعث توسعه شود.